Ziekenhuis krijgt Tovertafel voor afdeling ouderenzorg

Vanaf half maart staat er op de afdeling ouderengeneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei een Tovertafel. De eerste ervaringen zijn positief!

In maart is de Tovertafel in het ziekenhuis geïnstalleerd. De eerste ervaringen zijn heel positief. Patiënten vinden het erg leuk om te doen en het brengt lichaam en geest in beweging. Ze doen het spel samen waardoor de Tovertafel ook een belangrijke sociale component heeft. Helma van de Kuit, activiteitentherapeut in het Edese ziekenhuis is erg enthousiast: ‘Met de Tovertafel krijgen we mensen met dementie op een heel speelse manier actief. Het werkt echt.’ De Tovertafel is door de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Gelderse Vallei geschonken met een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn.

‘Als het maar even kan, komen de patiënten bij ons uit bed. Patiënten die in bed liggen, verliezen heel snel spierkracht en conditie. Met de Tovertafel krijgen we mensen makkelijker in beweging’, vertelt Helma van de Kuit, activiteitentherapeut van de afdeling ouderengeneeskunde.

Veranderende beelden

De Tovertafel bestaat uit een projector die beelden op de tafel projecteert. Sensoren reageren op hand- en armbewegingen waardoor de lichtprojecties steeds veranderen.

Helma van de Kuit: ‘Patiënten reageren blij verrast en worden tot interactie en beweging gestimuleerd. Het geeft mensen echt het gevoel dat ze kunnen toveren, ze zijn verwonderd over wat er gebeurt op tafel. Het leidt mensen af en maakt hen blij. Als ze zien dat hun beweging een bepaald resultaat laat zien, nodigt het uit tot meer. Het spelen met de tafel legt ook de nadruk op wat mensen wel kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Bijvoorbeeld buiten bladeren vegen gaat niet, maar bladeren van de Tovertafel vegen weer wel. Het geeft een voldaan gevoel als de tafel is schoongeveegd. Ook is er een spel met fruit, dat past natuurlijk heel goed bij ons als voedingsziekenhuis.’

De Tovertafel is voor ouderen in de midden tot late fase van dementie en voor mensen met geheugenproblemen. Verreweg de meeste mensen op de afdeling ouderengeneeskunde hebben er baat bij. Het is een leuke manier om actief en in contact met elkaar te staan. Helma van de Kuit: ‘We werken er aan dat alle medewerkers en betrokken vrijwilligers met de Tovertafel om kunnen gaan. En als het mogelijk is ook de familie en mantelzorgers hierin meenemen.’

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die de Tovertafel in gebruik neemt.