Jouw gift is van grote waarde!

Geld doneren

Op rekeningnummer NL05INGB0679492690 t.n.v. St. Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede kan je direct (eenmalig) storten.
Heb je een grote gift? We bespreken samen waar je gift aan besteed wordt. Neem contact op met ons.

Neem contact met ons op